Banner animowany

 Chcesz spróbować pyszności przygotowanych przez mistrzów kuchni domowej z powiatu krotoszyńskiego? Koniecznie przyjdź na powiatowe kulinaria w ramach  POGRANICZA KULTUR 2014!

W tym roku odbędzie się także IV edycja  FESTIWALU SERNIKA - To konkurs na najlepszy wypiek tego typu. W konkursie mogą brać udział osoby prywatne, członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich itp.

Pula nagród w konkursie wynosi 600 zł.

1 nagroda - wartości 300 zł.

2 nagroda - wartości 200 zł

3 nagroda - wartości 100 zł.

Będą również nagrody pocieszenia.

Zanim rozpoczniesz przygotowania do wypieku zapoznaj się z regulaminem, który publikujemy poniżej.

Regulamin konkursu kulinarnego pt. „Festiwal sernika”
Organizatorem konkursu jest Zdunowski Ośrodek Kultury

Informacje wstępne
1.Celem konkursu jest propagowanie sztuki kulinarnej, pogłębienie wiedzy na temat receptur i sposobów wyrobu, a także zachęcenie amatorów pieczenia ciast do poszukiwania nowych sposobów wypieku sernika.
2.Konkurs odbędzie się 23 sierpnia 2014 r. w Zdunach na ulicy Łacnowej, podczas trwania uroczystego zakończenia festiwalu POGRANICZE KULTUR 2014.
3.Otwarcie konkursu i początek przyjmowania zgłoszeń o godzinie 16.00, 23 sierpnia 2014 r.  w punkcie organizatorów POGRANICZA KULTUR, w pobliżu sceny plenerowej przy ul. Łacnowej w Zdunach.
4.Zakończenie przyjmowania zgłoszeń o godz. 17.00 23 sierpnia 2014 r.
5.Uczestnicy konkursu przybywają na koszt własny. Zakup półproduktów do wypieku sernika na koszt własny uczestnika.
Warunki uczestnictwa:
1.W konkursie mogą uczestniczyć AMATORSKIE grupy kulinarne np. Koła Gospodyń Wiejskich, a także osoby prywatne zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Zduny.
2.Maksymalna ilość  występujących w grupie kulinarnej nie może przekroczyć 4 osób.
3.W konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn  i osób prywatnych. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Po przyjęciu 10 zgłoszenia przyjmowanie MOŻE zostać zakończone.
Zasady organizacyjne i przeprowadzenia konkursu:
1.Uczestnicy konkursu dostarczają sernik w formie piekarskiej, nie pokrojony, nie naruszony do punktu zgłoszeń organizatora do godziny 17.00 . Placek powinien zostać upieczony nie wcześniej niż 24 godziny przed zgłoszeniem. Informacja o długości pieczenia i czasie wykonania placka powinna zostać zawarta w recepturze sernika.
2.Organizator nadaje zgłoszonemu sernikowi  numer, podobny z nazwą (nazwiskiem ) uczestnika zakleja w kopercie. Jury konkursowe otrzymuje jedynie formę z pieczywem, oraz numer. Organizator zadba o przestrzeganie uczciwości konkursowej.
3.O godzinie 18.00 rozpocznie swoje posiedzenie specjalnie w tym celu powołane Jury konkursowe.
4.  W konkursie mogą wziąć udział wypieki dokonane własnoręcznie przez uczestnika konkursu. Powinny to być serniki na pieczywie, tradycyjne, poddane obróbce wysokimi temperaturami w piekarniku. Każde ciasto powinno zostać opatrzone załączoną szczegółową recepturą przygotowania. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania wszystkich biorących udział w konkursie receptur.
5.Dozwolone są dowolne przyozdobienia wypieku, wykonane już po upieczeniu sernika.
6.Ostateczna lista przyjętych zgłoszeń spełniających wymogi formalne zostanie ogłoszona po godzinie 17:00, 23 sierpnia 2014 r.
7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do godziny 21.00, 23 sierpnia 2014 r.
8.Jury konkursowe będzie oceniało następujące walory konkursowego pieczywa:
a. Smak – maksymalna ilość punktów – 5
b.Estetyka wykonania  – Maks. Ilość punktów 5
c.Sposób przygotowania – receptura – maks. Ilość punktów 3
d.Innowacyjność – nowy nieznany sposób przygotowania – maks. Ilość punktów 2
Łącznie uczestnik może otrzymać  15 pkt. konkursowych.
9. Organizator wręczy trzy nagrody główne:
1-go stopnia, wartości do 300 zł.
2-go stopnia, wartości do 200 zl.
3-go stopnia, wartości do 100 zł.
Ponadto organizator przewiduje 7 nagród pocieszenia. Organizator może zwiększyć pulę nagród, oraz ich ilość w zależności od możliwości finansowych.
10. Pieczywo uczestniczące w konkursie pozostaje w gestii organizatora. Formy piekarskie zostaną zwrócone uczestnikom w terminie późniejszym.
11. Uczestnik konkursu oświadcza, że przy przygotowywaniu sernika zadbał o wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa, oraz gwarantuje zdatność pieczywa do spożycia.