Banner animowany

Na tej stronie znajdziesz Drogi Czytelniku informacje o I edycji POGRANICZA KULTUR. Niestety, z przyczyn prozaicznych (za dużo do zrobienia, za mało czasu) nie ma tu jeszcze wszystkeigo co chcielibyśmy aby było. Niemniej, będziemy nasze archiwum stopniowo ubogacać. Póki co zapraszamy do wspomnień z tym co jest. (O:

 

Publikujemy program festiwalu POGRANICZE KULTUR 2009

10-21 sierpnia - MIĘDZYNARODOWY PLENER CERAMICZNY

21 sierpnia  - zakończenie PLENERU, festyn na ul. Łacnowej

14.30 - ul.Łacnowa - Otwarcie Kiermaszu Rękodzielniczego
14.30 - Dziedziniec Kaflarni Zduny - Otwarcie Wystawy Poplenerowej
16.00 - Początek Gminnych Kulinariów
          - Rozpoczęcie Warsztatów Ceramicznych
SCENA PLENEROWA - ul.Łacnowa
15.00 -  POZNAJEMY GRANICE - Program animacyjny dla dzieci
17.00 -   Występ zespołu KROTOSZANIE
18.30 -   Rozwiązanie konkursu rzeźbiarskiego i rękodzielniczego
19.00 -   Kabaret SPOTKANIE Z BALLADĄ - “My z Kopydłowa”
20.30 -   występ Kapeli Marciny
21.45 -   Koncert zespołu HAGADA

W czasie imprezy w godzinach od 12.00 do 24.00 na odcinku ul. Łacnowej od ul. Jana Kazimierza do ul. Podgórnej wstrzymany był ruch pojazdów mechanicznych.Dziękujemy wszystkim mieszkańcom posesji przy ul. Łacnowej, którzy ze spokojem, a także z pozytywnym poczuciem chumoru znieśli te utrudnienia.

I MIĘDZYNARODOWY PLENER CERAMICZNY ZDUNY 2009


Plener ceramiczny„ Decentryzm – trójwymiarowe poszukiwanie ukrytej dominanty”

Podczas całego pleneru była możliwość kontaktu z rzeźbiarzami, teren kaflarni był otwarty dla zwiedzających. Istniała możliwość obserwowania rzeźbiarzy przy pracy podczas ostatniego dnia pleneru. Wtedy też na stołach ustawionych pod gołym niebem na dziedzińcu kaflarni wyłożono glinę ceramiczną. Chętni mogli spróbować swoich sił w rzeźbieniu. Pomagali im rzeźbiarze, uczestnicy pleneru.
Spektakularnym i przyciągającym publiczność oraz media akcentem imprezy był pokaz budowy plenerowego pieca i wypału ceramiki. Metod jakie stosowano dawniej w tego typu procesach technologicznych. 

Lista uczestników Pleneru ogłoszona przed jego rozpoczęciem w maju 2009 r:

W imieniu organizatorów miło nam przedstawić Państwu listę osób zakwalifikowanych
do udziału w 1. Międzynarodowym Plenerze Ceramików Zduny 2009:

01. Anna Ambroży - Polska
02. Jonas Archiskauskas - Litwa
03. Grażyna Bielska - Polska
04. Włodzimierz Ćwir Ankudowicz - Polska (komisarz)
05. Dalia Gentvainyte - Litwa
06. Rytis Konstantynovicius - Litwa
07. Bożena Kulesza Mazurek - Polska
08. Agnieszka Lisiak Skórka - Polska
09. Barbara Markiewicz - Polska
10. Witold Owczarek - Polska
11. Leri Papidze - Gruzja
12. Alicja Podgórska Birkner - Niemcy
13. Maria Podskarbi Hebisz - Polska
14. Paweł Stasiński - Polska
15. Jacek Michał Szpak - Polska
16. Dorota Śnieg - Polska
17. Danuta Tomaszewska - Polska
18. Katarzyna Urbaniak - Polska

Wszelkich informacji udziela komisarz pleneru
Włodzimierz Ćwir
tel. 501 528 604
e-mail: wlodstudioart@wp.pl

linki:

http://zduny2009.blogspot.com/

http://zapcir.blog.onet.pl

http://ceramika.blog.onet.pl

Podczas I MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU CERAMICZNEGO ODBYŁ SIĘ KONKURS  RZEŹBIARSKI " Zduny - miasto pogranicza kultur", w decentryźmie.
 
 
Regulamin Konkursu Rzeźbiarskiego
Pt. „POGRANICZE KULTUR” 17-20 sierpnia 2009 r.

Przenikanie kultur na terenie Ziemi Zdunowskiej, to jedna z dominant charakterystycznych dla tych terenów. Wpływy różnych religii, narodowości, ich wzajemne wpływy, oraz nadgranicze położenie Zdun są elementami które ciągle (mimo iż granica państwa przesunęła się na zachód) mają znaczenie dla wszelkich przejawów życia lokalnej społeczności. Niebagatelne znaczenie ma istniejąca w Zdunach kaflarnia. Przedsiębiorstwo produkujące ręcznymi metodami przedmioty użytkowe z ceramiki. Tu właśnie w 2009 r. zorganizowano I MIĘDZYNARODOWY PLENER CERAMICZNY, będący jednym z głównych elementów multiartystycznego festiwalu pt. POGRANICZE KULTUR.

1. Cel konkursu
Celem konkursu jest:
- wyłonienie artysty, który przedstawi najlepszą przestrzenną (rzeźba ceramiczna) wizję
 wyrażającą ideę POGRANICZA KULTUR.
-propagowanie historycznych i wielokulturowych korzeni Ziemi Zdunowskiej
-Promocja najstarszej w Polsce i ciągle tradycyjnymi metodami i technologiami Kaflarni w Zdunach
 2. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Zdunowski Ośrodek Kultury
3. Forma i rodzaj konkursu
Konkurs ma charakter zamknięty.
4. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy I Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego
5. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
Przedmiotem konkursu  jest rzeźba ceramiczna dowolnych rozmiarów, wyrażająca w sposób dowolny ideę festiwalu pt. POGRANICZE KULTUR
6. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy przedstawić komisji konkursowej w dniu 20 sierpnia 2009 r. o godzinie 15.00, w pomieszczeniach pracowni w Kaflarni w Zdunach
 6.Jednocześnie ze zgłoszeniem pracy konkursowej, konieczne jest złożenie formularza konkursowego którego wzór jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 7. Kryteria oceny
1) Sposób przedstawienia tematu: materiały dają możliwie precyzyjny i czytelny
  przekaz treści,
2) Funkcjonalność: materiały nadają się do wykorzystania w działalności wystawienniczej
bądź promocyjnej.
3) Oryginalność: ujęcie tematu ma aspekty nowatorskie i nie jest powtórzeniem ani prostą
modyfikacją wcześniejszych opracowań.
8. Skład Komisji Konkursowej
Do oceny zgłoszonych prac Dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury powoła specjalną komisję, która będzie miała opracowany oddzielny regulamin pracy.
9. Nagrody
Nagrody rzeczowe wartości 3 000 zł. zostaną rozdzielone pomiędzy laureatów konkursu decyzją komisji konkursowej.
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
1 stopnia
2 stopnia
3 stopnia
Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia
 
11. Ogłoszenie wyników konkursu i sposób ich wykorzystania
11.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w dniu 21 sierpnia 2009 r.
11.2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu  przechodzą na własność organizatora.
11.3. Autorzy zgłaszający prace do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie prac w
celu promocji festiwalu POGRANICZE KULTUR oraz Gminy i Miasta Zduny.

11.4. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawach pokonkursowych i innych organizowanych przez Zdunowski Ośrodek Kultury.


 


                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                  
 


                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                  Zduny, 20 sierpnia 2009 r.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI POWOŁANEJ DO
ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU RZEŹBIARSKIEGO W CZASIE TRWANIA
I MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU RZEŹBIARSKIEGO

Komisję powołał organizator konkursu, dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury, Tomasz Chudy.
W skład komisji weszli:
1.    Tomasz Chudy, dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury jako przewodniczący
2.    Włodzimierz Ćwir, komisarz Pleneru jako wiceprzewodniczący
3.    Zdzisław Malec, przewodniczący Rady Miejskiej w Zdunach
4.    Miłosz Zwierzyk, przedstawiciel Posła Ziemi Krotoszyńskiej Macieja Orzechowskiego
5.    Maria Bartkowiak, przedstawiciel Kaflarni Zduny
6.    Mirosław Chmielarczyk, przedstawiciel burmistrza Miasta i Gminy Zduny jako sekretarz.

Komisja w pełnym składzie obradowała w dniu 20 sierpnia 2009 r. w pomieszczeniach warsztatowych Kaflarni Zduny w celu obejrzenia i oceny rzeźb zgłoszonych do konkursu, następnie przenosząc obrady do pomieszczeń biurowych, gdzie podliczono wyniki .
Podliczeń punktacji dokonano jawnie, nie ujawniając  w jaki sposób głosowali poszczególni członkowie Komisji.
Z głosowania wyłączono pracę pt. PRZESZŁOŚĆ NIEODGADNIONA na wniosek Włodzimierza Ćwira, członka Komisji który to dzieło wykonał.
Oceny rzeźb dokonywano na podstawie arkuszy zgłoszeniowych zawierających nr rzeźby, jej tytuł, oraz imię i nazwisko autora. Członkowie komisji dokonywali indywidualnej oceny rzeźb,  punktując poszczególne kategorie zawarte w formularzu oceny. Rzeźby posiadały jedynie numery i tytuły. Dane personalne
Wyniki glosowania dokonywanego niejawnie, na przygotowanych formularzach oceny (wzór w załączniku) zliczono w obecności wszystkich członków komisji.
Po podliczeniach wszystkich punktów stwierdzono:
Największą ilość punktów oraz pierwszą nagrodę zdobyła rzeźba pt. PAMIĘĆ autor:  Rytis Konstantynovicius - Litwa
Drugie miejsce i nagrodę drugiego stopnia przyznano pracy pt. RAZEM autor: Katarzyna Urbaniak-Polska
Trzecie miejsce i nagrodę trzeciego stopnia przyznano pracy pt. WSPÓLNY DOM autor:  Leri Papidze-Gruzja
Ponadto przyznano trzy równorzędne wyróżnienia.
Wyróżnione prace to:
3 RYNKI CHRZEŚCIJAŃSTWA autor: Jacek Michał Szpak-Polska
MOST autor: Dorota Śnieg
ZDUNOWSKIE POGRANICZA KULTUR autor: Dorota Lisiak -Skórka-Polska
Ponadto swoje wyróżnienie i związaną z tym nagrodę przyznał PATRON HONOROWY POGRANICZA KULTUR, Poseł Ziemi Krotoszyńskiej, Maciej Orzechowski.
Otrzymuje je autor pracy pt. ZDUNY NA KAFLU STOJĄ autor: Paweł Stasiński-Polska
Członkowie Komisji gratulują laureatom i jednocześnie wyrażają żal, że w związku z ograniczonymi środkami nie mogli nagrodzić wszystkich prac. Zgłaszają również jednogłośny postulat do organizatora, aby ten podjął starania o zwiększenie puli środków na ten cel.
Następnie członkowie komisji złożyli swoje podpisy pod protokołem ze swojego posiedzenia.
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas finału POGRANICZA KULTUR, na scenie plenerowej, w piątek 21 sierpnia, ok. godziny 18.30.

Tu następują podpisy członków Jury.

KIERMASZ RĘKODZIELNICZY

Z terenu południowej Wielkopolski zjadą do Zdun rękodzielnicy. Nie zabraknie także rodzimych twórców tworzących ręczne arcydzieła, w tym szeroko już znanego KLUBU TWÓRCZEGO RĘKODZIEŁA W ZDUNACH. Początek kiermaszu ok. godziny 13.00. Miejsce: ul. Łacnowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza.

Swój udział zapowiedzieli:

Klub Twórczego Rękodzieła w Zdunach - obrazy haftowane, wyroby z wikliny papierowej, wyszywanki i inne.

Piotr Barańczak z Trzemeszna - wyroby ze słomy

Bogdan Osuch z Jarocina - lodowa rzeźba z drewna

Józef Dzieciątkowski z Czarnegobrodu - Wyroby garncarskie wytworzone na tradycyjnym kole garncarskim

Jan Hulak z Liskowa - kowalstwo artystyczne

Małgorzata i Karol Matczak z Liskowa - regionalia

Ryszard Miś z Ostrowa Wielkopolskiego - rzeźba w glinie

Roman Stawowy z Krotoszyna - rzeźba i malarstwo

Aleksandra Klimek z Jarocina - frywolitki

Halina Wałęsa z Nowej Wsi - kwiaty z bibuly

Roman Ciesielski z m. Dobrów - wyroby z wikliny

Marianna Iwińska z Jabłkowa k. Konina - rzeźba w drewnie

Kiermasz rękodzielniczy  - o zasięgu regionalnym (płd. Wielkopolska) podczas którego w rejonie przyległym do dziedzińca kaflarni (ul. Łacnowa) rozmieszczone zostaną stoiska z wytworami rękodzieła  (garncarstwo, słomkarstwo, malowanie na szkle, hafty, tkactwo, ceramika, inne).

 Chcesz spróbować pyszności przygotowanych przez mistrzów kuchni domowej z gminy Zduny? Koniecznie przyjdź na POGRANICZE KULTUR 2009!

Smakoszom swoje produkty będą oferować Panie z KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. Za symboliczną cenę będzie można kupić specjały charakterystyczne dla naszego regionu. Wkrótce opublikujemy szczegóły dotyczące pierwszych GMINNYCH KULINARIÓW odbywających się w ramach POGRANICZA KULTUR21 sierpnia, o godzinie 15.00 rozpoczęła się część artystyczna na scenie plenerowej POGRANICZA KULTUR.  Artyści występowali na konstrukcji ustawionej na ul. Łacnowej w okolicach skrzyżowania z ul. Szkolną.

W ramach koncertu wystąpili:

Klaun Rupert w programie animacyjnym "POGRANICZE KULTUR DZIECIOM"

zespół "HAGADA" grający korzenną muzykę żydowską

artyści prezentujący nasz rodzimy foklor, zespół "KROTOSZANIE"

Krotoszanie

uczestników imprezy rozbawił tak lubiany w Zdunach wujek Marian z kapelą "MARCINY"

Kapela Marciny

Gwiazda POGRANICZA KULTUR to kabaret "SPOTKANIE Z BALLADĄ", który wystąpił w programie "My z Kopydłowa". Śmiech na ulicy Łacnowej słychać było w każdym zakątku Zdun (O:

My z Kopydłowa

Koncert był zwieńczeniem festiwalu, i elementem łączącym wszystkie jego części składowe. Podczas koncertu było można zarówno wziąć udział w otwartych WARSZTATACH CERAMICZNYCH, obejrzeć wystawę będącą wynikiem I MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU CERAMICZNEGO, skosztować specjałów przygotowanych na GMINNYCH KULINARIACH czy też obejrzeć, a nawet kupić cudeńka prezentowane na KIERMASZU RĘKODZIELNICZEGO.

 

PODSUMOWANIE

Podczas POGRANICZA KULTUR zaprezentowało swoje wyroby rękodzielnicze ponad 30 twórców z płd. Wielkopolski. W tym najliczniejsze grono ze zdunowskiego Klubu Twórczego Rękodzieła. Efektem Kiermaszu była możliwość zapoznania się z produktami rękodzielniczymi mieszkańców Zdun i okolic, którzy zachęceni możliwością nie tylko kultywowania tradycyjnych rzemiosł, ale także zarobkowego wykorzystania nabywanych umiejętności przyłączają się do Klubu. W ostatnim okresie zdunowscy rękodzielnicy powiększyli swoje grono o 10 nowych członków Klubu Twórczego Rękodzieła, przyjmując osoby nie tylko ze Zdun, ale także z Krotoszyna, Cieszkowa (pow. Milicki woj. Dolnośląskie), Biadek (powiat krotoszyński) i Kobierna (powiat krotoszyński). Podczas trwania kiermaszu rękodzielniczego dochodziło do wymieniania się informacjami pomiędzy rękodzielnikami, a także pomiędzy przybyłymi na kiermasz ceramikami – twórcami ludowymi z rzeźbiarzami wykształconymi na wyższych uczelniach plastycznych – Te nietypowe alianse z pewnością zaowocują nowymi pomysłami z obu stron – powiedział po imprezie komisarz Pleneru Ceramicznego, artysta plastyk mgr Włodzimierz Ćwir.
Rękodzielnikom zaoferowano wygodne stoiska do prezentowania swoich dzieł. Każde stoisko było wyposażone w okolicznościowy szyld z logotypem POGRANICZA KULTUR, stolik, krzesła, na życzenie dostarczaliśmy odpowiednią ilość sztalug. Każdy miał możliwość skorzystania z przyłącza do energii elektrycznej. W pobliżu znajdował się punkt dostępu do wody pitnej. Większość z rękodzielników zaoferowała, że odwiedzi Zduny także w kolejnych edycjach POGRANICZA KULTUR.
Na scenie plenerowej wystąpiły zespoły czerpiące z tradycji ludowej. 20-osobowy młodzieżowy zespół „Krotoszanie” wystąpił zaraz po programie dla dzieci. Atrakcyjny program dziecięcy miał przyciągnąć na POGRANICZE najmłodszych. Po to, aby pozostając na imprezie poznały walory tańców i śpiewu ludowego zaprezentowanych przez „Krotoszan”. Po występie „Krotoszan” a przed pojawieniem się na scenie głównej atrakcji, tzw. gwiazdy, czyli kabaretu „Spotkanie z Balladą”, kiedy liczba zgromadzonej publiczności osiągnęła najwyższy poziom, rozdano nagrody w konkursie rzeźbiarskim.

Szeroko reklamowana impreza w mediach obecnych w całej Wielkopolsce zaowocowała przybyciem na ostatni kulminacyjny punkt POGRANICZA KULTUR setek gości z regionu. Nie tylko wzięli oni udział w festynie, ale mieli także okazję obejrzenia unikalnej architektury miasteczka. Mogli skorzystać z wyśmienitej kuchni przygotowanej przez uznaną w powiecie krotoszyńskim firmę gastronomiczną  - restaurację Impuls, a także skosztować dań przygotowanych w tradycyjny sposób przez Koła Gospodyń Wiejskich. Jednocześnie informacja o POGRANICZU dotarła za pośrednictwem artystów rzeźbiarzy do wielu środowisk twórczych, zwłaszcza ceramików z Polski i z zagranicy. Charakter międzynarodowy pleneru rzeźbiarskiego zostanie z pewnością utrzymany.
Dzięki otwarciu Kaflarni Zduny i eksponowanych tam rzeźbom unikalną w skali Polski i Europy wytwarzającą kafle manufakturę odwiedziło wiele osób. Dodatkowym elementem przyciągającym tłumy był pokaz wypału ceramiki w piecach plenerowych których budowa była oparta o tradycyjne, znane z wykopalisk archeologicznych metody znane przed wiekami. Nie ulega wątpliwości ogromny aspekt edukacyjny tych wydarzeń, tym bardziej, że przez cały okres trwania pleneru przez budynki kaflarni przewinęło się wielu mieszkańców Zdun i okolic. Niektórzy z nich próbowali swoich sił w tworzeniu ceramicznych obiektów pod okiem przebywających w Zdunach artystów rzeźbiarzy. Wydarzenia te ilustruje film archiwalny z imprezy, który zostanie wyemitowany na telebimie podczas POGRANICZA KULTUR 2010.

Letni festyn sposobem na promocję sztuki wysokiej i ludowej
Dzięki festynowemu charakterowi kulminacyjnego momentu POGRANICZA KULTUR, a więc koncertu na scenie plenerowej, połączonemu z kulinariami i kiermaszem rękodzielniczym o rzeźbieniu w glinie i ceramice usłyszało tysiące osób.

Występujące na scenie zespoły miały (jak twierdzili wykonawcy) nadzwyczaj liczną, jak na tego typu wydarzenia publiczność. Szczególnej satysfakcji zaznali członkowie ludowego zespołu Marciny z Marcinowa, oraz Hagada uprawiającego korzenną muzykę żydowską. Obie formacje zaprezentowały się po występie gwiazdy, czyli kabaretu „Spotkanie z Balladą” która przyciągnęła na imprezę tłumy amatorów stosunkowo łatwej rozrywki. Występ kabaretu miał jednak także charakter „folkowy”. W programie „My z Kopydłowa” poruszano tematy typowo wiejskie. Humor ludowy z pewnością trafił w klimat imprezy, a twarze aktorów znanych z ogólnopolskiej telewizji zapewniły frekwencję. Kabaretowy charakter tego występu zazębił się z charyzmatycznym występem Mariana Kowalskiego z kapelą Marciny ze śląskiego Marcinowa. Pan Marian pomiędzy czysto ludowymi wykonaniami utworów , ze swadą i humorem poprowadził występ zyskując aplauz, i niejako przytrzymując publiczność przy scenie. Satysfakcją dla organizatora była wysoka frekwencja i znakomite przyjęcie zespołu „Hagada”. Zespół którego twórczość w dużej mierze wywodzi się z religii judaistycznej gra wydawałoby się niełatwą muzykę. Jednak okazało się, że kultura żydowska nie jest obca widzom. W ten sposób przypomniano wielokulturową przeszłość Ziemi Zdunowskiej, co oprócz wykonawców którzy o tym mówili, podkreślał także prowadzący koncert plenerowy konferansjer.

Na scenie plenerowej wystąpiły zespoły czerpiące z tradycji ludowej. 20-osobowy młodzieżowy zespół „Krotoszanie” wystąpił zaraz po programie dla dzieci. Ów Program miał przyciągnąć na POGRANICZE najmłodszych. Po to, aby pozostając na imprezie poznały walory tańców i śpiewu ludowego zaprezentowanych przez „Krotoszan”. Przy okazji oglądając popisy rówieśników, być może same zechcą spróbować swoich sił w tańcach i śpiewie ludowym?  Po występie „Krotoszan” a przed pojawieniem się na scenie głównej atrakcji, tzw. gwiazdy, czyli kabaretu „Spotkanie z Balladą”, kiedy liczba zgromadzonej publiczności osiągnęła najwyższy poziom, rozdano nagrody w konkursie rzeźbiarskim. W ten sposób osiągnięto cel podstawowy: około 3,5 tysiąca osób obejrzało wystawy kiermaszu rękodzielniczego, usłyszało o Kaflarni Zduny i Międzynarodowym Plenerze Ceramicznym, poznało biorących w nim udział rzeźbiarzy. Wielu z uczestników festynu, po rozdaniu nagród i poinformowaniu przez prowadzącego o możliwości obejrzenia nagrodzonych rzeźb w Kaflarni udało się tam. Nie tylko mogli obejrzeć rzeźby, ale także porozmawiać z twórcami, którzy w tzw. międzyczasie wrócili na stanowiska warsztatowe. Usłyszeli o inspiracjach którymi rzeźbiarze kierowali się obierając tematy swoich prac. W ten sposób poznali także tę część historii Ziemi Zdunowskiej, którą promować miało POGRANICZE KULTUR, a więc o wielokulturowości i tolerancji, której udziałem były te tereny. Odwiedzając Kaflarnię nie sposób było nie zauważyć wystawy rzeźb powstałych podczas ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego „150 lat Kaflarni Zduny”.

Wyeksponowanie rękodzielnictwa jako lokalnego atutu.
Kaflarnia Zduny produkująca od 150 lat ręcznymi metodami ceramiczne przedmioty użytkowe, głównie kafle szamotowe, oraz Klub Twórczego Rękodzieła w Zdunach były głównym elementem do wyeksponowania w tym punkcie. Kaflarnia znajdowała się ciągle w centrum wydarzeń. Natomiast Klub Twórczego Rękodzieła wyeksponowaliśmy poprzez wręczenie nagród i rozwiązanie konkursu pt. Zduny w hafcie. Na scenie plenerowej przed występem tzw. gwiazdy, czyli kabaretu „Spotkanie z Balladą” pojawili się członkowie KTR biorący udział w projekcie. Upominki wręczono także za aktywne uczestnictwo w pracach Klubu. Były to materiały do haftowania. Bezpośrednim owocem tych działań jest znaczne zwiększenie ilości członków KTR, przygotowania związane z kolejnym projektem którego finał zbiegnie się z finałem POGRANICZA KULTUR 2010, oraz rozszerzenie zasięgu działań KTR na powiat krotoszyński, poprzez skupianie członków z tego terenu i planowane wystawy poza terenem gminy i miasta Zduny.
Za rękodzielnictwo uznać również można przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich potrawy. Charakterystyczne dla tego regionu, przyrządzone w tradycyjny sposób smakołyki znalazły wielu chętnych. Panie z KGW przy okazji pozyskały środki na swoją działalność. Niestety, z powodu złej pogody w lecie 2009 r. przeciągały się na naszym terenie żniwa. W związku z tym w piątek 21 sierpnia niektóre z KGW odmówiły udziału w kulinariach. W sumie swoje produkty przedstawiły trzy stoiska: Koło Gospodyń Wiejskich z Bestwina, Koło Gospodyń Wiejskich ze Zdun i Grupa Wzajemnego Wsparcia – gospodynie ze Zdun należące do ww. stowarzyszenia. W związku z niezbyt dogodnym dla pracujących na roli piątkowym terminem, w 2010 roku finałowy akcent POGRANICZA KULTRU – festyn, kulinaria i kiermasz rękodzielniczy, a także wystawy i warsztaty zamierzamy przenieść na sobotę.

Innowacyjność w organizacji imprez – nowe miejsce, nowa formuła.
Ul. Łacnowa doskonale sprawdziła się jako miejsce urządzenia imprezy masowej. Przed jej rozpoczęciem organizatorzy odwiedzili każdy z domów leżących przy tej ulicy, aby ostrzec o utrudnieniach, które mogą spotkać mieszkańców w związku z imprezą. Podczas swoistego „kolędowania” pomysł ulokowania imprezy w nowym miejscu spotkał się z życzliwością, oraz zapewnieniem, że utrudnienia nie spowodują protestów. Po imprezie spotkaliśmy się z wieloma pozytywnymi opiniami dotyczącymi tej lokalizacji. Kaflarnia Zduny również jest położona przy tej ulicy, a  wejście na dziedziniec – miejsce wystaw i warsztatów jest dostępne właśnie od ul. Łacnowej. Nowa formuła połączenia imprezy masowej na ul. Łacnowej z możliwością skorzystania z  tzw. sztuki wysokiej sprawdziła się także dzięki synergii pomiędzy poszczególnymi elementami POGRANICZA.

Promocja Zdun i Ziemi Zdunowskiej
W piątek wieczorem widoczny z drogi krajowej nr 15 festyn zachęcił wielu z przejeżdżających kierowców do zatrzymania się, i przyjścia na POGRANICZE. Stąd naszym zdaniem wyższa niż przewidywana frekwencja (ok. 3000 przewidywana ilość, ok. 3500 szacowana ilość w momencie kulminacyjnym imprezy). Mimo wywieszenia bannera z zaproszeniem do parkowania w centrum miasta, kierowcy próbowali zaparkować jak najbliżej festynu, co rodziło pewne problemy związane z blokowaniem ruchu drogowego. Nadzorująca bezpieczeństwo poza obszarem imprezy policja szybko uporała się z trudnościami. Nie zanotowano żadnych związanych z tym zdarzeń drogowych. Skończyło się na kilku niewysokich kwotowo mandatach. Z ruchliwej „krajówki” widać było zarówno plenerową scenę jak i zapowiadający imprezę banner reklamowy a także stoiska kiermaszu rękodzielniczego i kulinariów. Podobną rolę spełniał duży banner wiszący na wieży Ratusza w Zdunach. Ponadto, dzięki POGRANICZU KULTUR udało się pozyskać jako patrona medialnego TVP Poznań, Radio Merkury w Poznaniu i Radio Centrum w Kaliszu. Dwa pierwsze podmioty patronowały kulturalnej imprezie w Zdunach po raz pierwszy. Dzięki temu o Zdunach usłyszała cała Wielkopolska.

Promocja zanikających zawodów
Poprzez promowanie Kaflarni Zduny i ręcznego wytwarzania w tym miejscu ceramiki użytkowej należycie wyeksponowano nie tylko zanikający zawód kaflarza, ale także dziedzictwo kulturowe Ziemi Zdunowskiej jakim jest sama Kaflarnia i jej ponad 150 lat istnienia. Jeśli uznać rękodzielnictwo za zawód zanikający, to promocja podczas kiermaszu rękodzielniczego, eksponowanie zdunowskiego Klubu Twórczego Rękodzieła opisana powyżej naszym zdaniem spełniła zakładane przez nas role i osiągnęła oczekiwane rezultaty o których także wyżej już pisaliśmy.

Edukacja artystyczna
Pomijając fiasko zgromadzenia do 40 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów do których kierowano Warsztaty Ceramiczne, cała impreza koncentrowała się na elementach edukacyjnych. Wspomnijmy teraz jeszcze nie wzmiankowany element POGRANICZA. Zarówno rzeźbiarze, jak i większość rękodzielników podczas trwania festynów tworzyła. Rzeźbiarze wykańczali ostatnie rzeźby, a twórcy ludowi – rękodzielnicy wykonywali kolejne prace słomkarskie, Hafty, frywolitki itd. Każdy ze zwiedzających lub kupujących mógł obejrzeć twórcę podczas tworzenia.

PODZIĘKOWANIE

W imieniu organizatora POGRANICZA KULTUR 2009 serdecznie dziękujemy wszystkim którzy pomogli w organizacji imprezy.

Szczególne podziękowania należą się Samorządowi Gminy Zduny, bez którego wsparcia i zrozumienia festiwal nie mógłby się odbyć. To dobitny dowód na zrozumienie roli Kultury w rozwoju lokalnej społeczności zarówno przez włodarzy, jak i wybranych do Rady Miejskiej naszych przedstawicieli.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego za pomoc w przygotowaniach, a strażakom z OSP za zabezpieczenie imprezy.

Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół w Zdunach za przychylność, i pomoc w organizacji zaplecza festiwalowego.

Wniosek Zdunowskiego Ośrodka Kultury o dofinansowanie POGRANICZA KULTUR uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Zdunowska impreza znalazła się w niezwykle ekskluzywnym gronie wydarzeń kulturalnych wspartych  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Dziękujemy za dostrzeżenie walorów naszego pomysłu, choć coś nam mówi, że podziękowania należą się także posłowi Ziemi Krotoszyńskiej, Maciejowi Orzechowskiemu, który dopilnował, aby nasze prośby nie przykryła sterta innych podań i wniosków.

Dziękujemy Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w promowaniu POGRANICZA KULTUR.

Dziękujemy mieszkańcom ulicy Łacnowej, zwłaszcza tym, którzy musieli znieść utrudnienia związane z przeprowadzeniem imprezy, za życzliwość i cierpliwość.

Dziękujemy partnerom przedsięwzięcia, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Związkowi Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby, Kaflarni Zduny bez której całe przedsięwzięcie nie miałoby sensu, wreszcie Klubowi Twórczego Rękodzieła w Zdunach za współtworzenie festiwalu.

Dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich ze Zdun i z Bestwina, oraz Grupie Inicjatywnej Wzajemnej Pomocy ze Zdun za przygotowanie Kulinariów Gminnych.

Szczególne podziękowania należą się rzeźbiarzom, uczestnikom I MIĘDZYNARDOWEGO PLENERU CERAMICZNEGO, a zwłaszcza Włodkowi Ćwirowi, komisarzowi PLENERU, za przyjazd, wspaniałe twórcze nastroje i przepiękne efekty działalności.

Dziękujemy sponsorowi imprezy, Bankowi Spółdzielczemu w Krotoszynie za wsparcie imprezy.

Gościom festiwalu dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że czas spędzony na POGRANICZU KULTUR miło upłynął. Zapraszamy za rok.

Załoga Zdunowskiego Ośrodka Kultury